Yrittäjyyden laboratoriotyöt – ensimmäinen opintovuosi suoritettu

Translation: This post discusses my experiences on entrereneurship focusing on aspects that are specific to Finland. Thus the post is in Finnish language.

Vapauduin työmarkkinoiden käyttöön keväällä 2013. Uutta työpaikkaa ei heti löytynyt ja syksyllä menin Aalto Yliopiston Pienyrittäjyyskeskuksessa järjestetylle Ryhdyn Yrittäjäksi! 2.0 -kurssille. Toisin kuin kurssin nimestä voisi päätellä, kyseessä ei ollut jatko- vaan alkeiskurssi. Kurssi alkoi päivän mittaisella kartoituksella ja tähän liittyvällä haastattelulla. Edellytyksenä kurssille pääsemiseen oli oma liikeidea, ammattitaitoa aiotulta yrittäjyyden saralta ja tietenkin motivaatiota ryhtyä yrittäjäksi.

Liikeideani oli ja on myydä markkinointipalveluja teknologiayrityksille. Kurssin aikana kaupallistin työuralla kertyneen ammattitaitoni ja kehitin itselleni teknologiamarkkinoinnin konsultin palvelutarjonnan. Kurssista oli tässä aivan ratkaisevaa hyötyä. Kouluttajat Tarja Pursiainen ja Juha Siikavuo pitivät osallistujien mielenkiintoa yllä tekemällä lennosta case-esimerkkejä kurssilaisten liikeideoiden pohjalta. Kurssin aikana oma liikeideani kirkastui toteutuskuntoon. Kurssin lopuksi tehtiin liiketoimintasuunnitelma, joka on edellytyksenä starttirahan hakemiseen.

Aloitin yrittäjämäisen toiminnan itsenäisenä konsulttina tammikuussa 2014. Halusin testata yritysideaani käytännössä ottamatta yrittäjyysriskiä joten hoidin laskutuksen Eezy osuuskunnan kautta. Omalla kohdallani suurin hyöty Eezyn kautta laskuttamisessa on ollut, että sain soviteltua ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa eli ansiosidonnaista työttömyyskorvaustani vähennettiin sen mukaan, mitä ansaitsin Eezyn kautta laskuttamistani töistä.

Imagomielessä osuuskunnan kautta laskuttamisessa ei ole ollut eroa siihen, että olisin perustanut oman yrityksen. Eezyllä on Y-tunnus, joka tulostuu laskuille ja olen käyttänyt sitä viitteenä asiakkaiden kanssa tekemissäni toimeksiantosopimuksissa. Koska minulla ei ole yritystä enkä siis ole yrittäjä, määrittelen itseni ”yrittäjämäiseksi toimijaksi” tai ”itsenäiseksi konsultiksi” jos määrittelyä tarvitaan. Käyntikortissani lukee ”Marketing Engine” kuvaamassa tarjoamaani palvelua.

Vauhdittimen logo on propellihattu

Vauhdittimen logon alkuperäinen idea ja abstrahoitu lopputulos

Aloittaessani työt täysipäiväisessä työsuhteessa syksyllä 2014 sovin työnantajan kanssa sivutoimiluvasta, joka mahdollistaa omien Vauhditin-projektieni tekemisen kunhan niistä ei ole haittaa päätoimelle. Tässäkin tilanteessa osuuskunnan kautta laskuttaminen oli hyvin käytännöllistä. Toiminta omalla Vauhditin-brändilläni aiheuttaa kuluja ainoastaan tulojen kautta eli jos minulla ei ole laskutettavaa projektia meneillään, en myöskään joudu maksamaan mitään.

Omalla kohdallani yrittäjyyden kokeilut ovat vaatineet paljon energiaa mutta olleet erittäin antoisia. Suurin aineeton hyöty on ollut oman ammattitaidon laajentaminen mielenkiintoisten asiakasprojektien kautta. Yrittäjyydestä on tarjolla paljon kursseja ja kirjallisuutta. Osuuskunnan kautta laskuttamiseen on myös olemassa vaihtoehtoja. Yrittäjyyttä harkitsevan kannattaa laskea ja vertailla eri vaihtoehtojen kuluja ja tuottoja suhteessa omiin myyntiskenaarioihin. Olen tässä kirjoituksessa halunnut mainita ne tahot, joiden palveluja olen itse käyttänyt ja joihin olen ollut erittäin tyytyväinen. Kiitos Tarja, Juha ja Eezy!

One thought on “Yrittäjyyden laboratoriotyöt – ensimmäinen opintovuosi suoritettu

Comments are closed.