A balloon flight to virtual reality with SK Telecom

At Mobile World Congress exhibition in Barcelona on March 2nd-5th SK Telecom offered visitors an opportunity to take a balloon flight to virtual reality. The experience begun with equipping the four passengers with virtual reality headsets and earphones. Then we were all set to begin the journey.

Balloon flight

How did it feel? Realistic and unrealistic on the same go. Realistic in the sense that viewing the 3D animated scenery and hearing the associated voice-over you became totally unaware of the surrounding real environment. The 3D animated environment swallowed the passengers up to the imaginary journey with the balloon. Turning my head up, down and the sides I saw just the virtual environment surrounding me. I felt being inside the virtual environment.

The unrealistic feeling came from the animated environment – the journey included viewing a volcanic eruption from a close distance, landing in the middle of a runaway drove and entering a futuristic space ship for rescue. The quality of the graphics was somewhat inaccurate but taking into account the amount of processing power needed to support the four passengers turning their heads in the 3D environment the system did a good job.

Described with only one word the experience was impressive!

Why start-ups should avoid investors in the early phase?

Associate Professor of Management Practice, London Business School, John Mullins shared his ideas on customer funded business at Aalto Ventures Program Thought Leaders’ Talk in Otaniemi StartUp Sauna on January 26th 2015.

Mullins’ presentation title was asking “What entrepreneurs and angles should do before they dance?” He started the lecture with requesting the audience to have a short discussion on  why the amount of money a start-up raised from investors often turns out to be inversely proportional to the success of the startup.

Audience and his own answers to the question included the following:

 • Time spent with the investors is a distraction the the actual business development.
 • Money makes you lazy.
 • You cannot know what the customers want without talking to them.
 • Investors want to see the plan being implemented – even though that there would be urgent need to modify the original plan.

So a start-up’s initial target should be to find customers to fund the business, not to run after  investor money. Mullis presented five types of customer funded business models (illustrations here are my own associations):

Matchmaker model

Matchmaker

Examples on matchmakers are Amazon and eBay who take their slice of each transaction but do not maintain own storage that would require investments.

Pay in advance model

Pay in advance

Customers fund the business by paying before the services or the goods are delivered to them.

Subscription model

Subscription

Loyal subscribers make the entrepreneurs’ life easier By considerably reducing the need for sales efforts. For example Netflix relies on a subscription model.

Scarcity based model

Scarcity

Scarcity based business model may work in fashion industry – but here the offering needs to be highly attractive.

Service to product model

From service to product

Microsoft started with a service based business model and developed that to product sales.

Mullins’ concluding advice at the end of the lecture was not to avoid talking to investors but to talk to them at the right time. Start-up companies’ first priority should be to get paying customers. As the business is up and running, it’s time to talk to investors to grow. In this phase the customer funded business will also wake much more interest among the investors.

John Mullins’ lecture and other Aalto Ventures Program lectures can be viewed in Youtube at Aalto Ventures channel.

Hajauta osaaminen ja hallitse kyberturvallisuus

Translation: the post is about a cybersecurity lecture held at Aalto University on January 13th. The lecture was in Finnish and thus the post is also in Finnish language.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö ja Turvallisuuskomitean puheenjohtaja Arto Räty veti tiistaina 13. tammikuuta Otaniemessä luentosalillisen opiskelijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita kuuntelemaan luentoa aiheesta ”Kyberturvallisuus osana kokonaisturvallisuutta ja Suomen kyberturvallisuusstrategia”.

Elämme keskinäisen riippuvuuden maailmassa. Globaali kybermaailma ei käytännössä tunnusta valtioiden rajoja. Teknologiakehitys muuttaa uhkia ja siinä on pysyttävä mukana. Analogisessa maailmassa, jossa kaikki on periaatteessa mahdollista nähdä ja kuulla, yksittäinen sotilas ei käytännössä voinut aiheuttaa merkittävää uhkaa. Kyberturvallisuutta tarvitaan nykytilanteessa, jossa analoginen maailma on piiloutunut digitaaliseen maailmaan.

Tietoturvayhtiö Mc Afee on avioinut kyberrikollisuuden tuottavaan 400 miljardin dollarin tappiot vuositasolla. Kybervakoilu kasvaa ja hallinto on tunnistettu tärkeimmäksi kohteeksi. Hyökkäysten motivaationa voi olla esimerkiksi rahoituspäätöksiin vaikuttaminen.

Suomen mallissa kokonaisturvallisuus pyritään varmistamaan yhdessä tekemisen mallilla, jossa esimerkiksi poliisi ei osta lennokkeja ilmavalvontaan vaan pyytää tarvittaessa puolustusministeriöltä virka-apua. Kyberturvallisuuden visiona on elintärkeiden toimintojen turvaaminen kaikissa tilanteissa. Sosiaali- ja terveysministeriön rooli on keskeinen toimivan terveydenhuoltoverkon takaamiseksi.

Suomen malli, jossa innovaatiot syntyvät ja elävät eri yksiköissä on nähty toimivaksi myös muissa maissa. Haasteitakin tietenkin on: raha, organisaatio, vastuunjako ja koordinaatio. Räty korosti luonnollaan lyhyen ja ytimekkään strategian tärkeyttä ja strategian toimeenpano-ohjelman oleellisuutta. Strategia on ymmärrettävä jatkuvana prosessina.

Kyberturvallisuuden ratkaisujen kehityksessä on huomioitava lainsäädäntö, perusoikeudet ja viestinnän luottamuksellisuus. Suomessa ei ole tiedustelulainsäädäntöä mutta viranomaiset tuntevat vastuunsa. Kohdennettua tietoliikennetiedustelua ja tietojärjestelmätiedustelua voidaan tarpeen vaatiessa suorittaa mutta massatallennusta ja -valvontaa ei ole käytössä. Jatkossa tullaan käymään keskustelua siitä, miten halukkaita yritykset ovat valmiita luovuttamaan tietoja yhteiseen käyttöön. Estääkö pelko heikkouksien tai mahdollisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien paljastumisesta tiedon avoimen jakamisen yhteisen turvallisuuden parantamiseksi?

Olinko ainoa, joka oli olettanut luennolle tullessaan kuulevansa salausalgoritmeistä, palvelunestohyökkäyksistä ja tietoliikenneprotokolista? Tekniikan sijaan Räty tarjosi kuulijoilleen kompaktin oppitunnin strategian rakentamisesta ja yhteistoiminnasta. Strategia on hyvä kun se on lyhyt, kuten hän itse sanoi. Suomen mallissa poikkeuksellista on vapaaehtoisuus ja halu tehdä asioita yhteistyössä. Tilaisuudessa eniten yllätti se, että odotukseni luennon sisällöstä eivät toteutuneet lainkaan mutta tajusin silti olevani huomattavan vakuuttunut siitä, että kansliapäälliköllä on kyberturva-asiat tukevassa otteessa.

Yhdessä

Aalto Yliopiston Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksen järjestämä Kyberturvallisuus – mistä on kysymys? -luentosarja jatkuu vielä neljällä luennolla. Luentoja on mahdollisuus seurata myös etänä.

Yrittäjyyden laboratoriotyöt – ensimmäinen opintovuosi suoritettu

Translation: This post discusses my experiences on entrereneurship focusing on aspects that are specific to Finland. Thus the post is in Finnish language.

Vapauduin työmarkkinoiden käyttöön keväällä 2013. Uutta työpaikkaa ei heti löytynyt ja syksyllä menin Aalto Yliopiston Pienyrittäjyyskeskuksessa järjestetylle Ryhdyn Yrittäjäksi! 2.0 -kurssille. Toisin kuin kurssin nimestä voisi päätellä, kyseessä ei ollut jatko- vaan alkeiskurssi. Kurssi alkoi päivän mittaisella kartoituksella ja tähän liittyvällä haastattelulla. Edellytyksenä kurssille pääsemiseen oli oma liikeidea, ammattitaitoa aiotulta yrittäjyyden saralta ja tietenkin motivaatiota ryhtyä yrittäjäksi.

Liikeideani oli ja on myydä markkinointipalveluja teknologiayrityksille. Kurssin aikana kaupallistin työuralla kertyneen ammattitaitoni ja kehitin itselleni teknologiamarkkinoinnin konsultin palvelutarjonnan. Kurssista oli tässä aivan ratkaisevaa hyötyä. Kouluttajat Tarja Pursiainen ja Juha Siikavuo pitivät osallistujien mielenkiintoa yllä tekemällä lennosta case-esimerkkejä kurssilaisten liikeideoiden pohjalta. Kurssin aikana oma liikeideani kirkastui toteutuskuntoon. Kurssin lopuksi tehtiin liiketoimintasuunnitelma, joka on edellytyksenä starttirahan hakemiseen.

Aloitin yrittäjämäisen toiminnan itsenäisenä konsulttina tammikuussa 2014. Halusin testata yritysideaani käytännössä ottamatta yrittäjyysriskiä joten hoidin laskutuksen Eezy osuuskunnan kautta. Omalla kohdallani suurin hyöty Eezyn kautta laskuttamisessa on ollut, että sain soviteltua ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa eli ansiosidonnaista työttömyyskorvaustani vähennettiin sen mukaan, mitä ansaitsin Eezyn kautta laskuttamistani töistä.

Imagomielessä osuuskunnan kautta laskuttamisessa ei ole ollut eroa siihen, että olisin perustanut oman yrityksen. Eezyllä on Y-tunnus, joka tulostuu laskuille ja olen käyttänyt sitä viitteenä asiakkaiden kanssa tekemissäni toimeksiantosopimuksissa. Koska minulla ei ole yritystä enkä siis ole yrittäjä, määrittelen itseni ”yrittäjämäiseksi toimijaksi” tai ”itsenäiseksi konsultiksi” jos määrittelyä tarvitaan. Käyntikortissani lukee ”Marketing Engine” kuvaamassa tarjoamaani palvelua.

Vauhdittimen logo on propellihattu

Vauhdittimen logon alkuperäinen idea ja abstrahoitu lopputulos

Aloittaessani työt täysipäiväisessä työsuhteessa syksyllä 2014 sovin työnantajan kanssa sivutoimiluvasta, joka mahdollistaa omien Vauhditin-projektieni tekemisen kunhan niistä ei ole haittaa päätoimelle. Tässäkin tilanteessa osuuskunnan kautta laskuttaminen oli hyvin käytännöllistä. Toiminta omalla Vauhditin-brändilläni aiheuttaa kuluja ainoastaan tulojen kautta eli jos minulla ei ole laskutettavaa projektia meneillään, en myöskään joudu maksamaan mitään.

Omalla kohdallani yrittäjyyden kokeilut ovat vaatineet paljon energiaa mutta olleet erittäin antoisia. Suurin aineeton hyöty on ollut oman ammattitaidon laajentaminen mielenkiintoisten asiakasprojektien kautta. Yrittäjyydestä on tarjolla paljon kursseja ja kirjallisuutta. Osuuskunnan kautta laskuttamiseen on myös olemassa vaihtoehtoja. Yrittäjyyttä harkitsevan kannattaa laskea ja vertailla eri vaihtoehtojen kuluja ja tuottoja suhteessa omiin myyntiskenaarioihin. Olen tässä kirjoituksessa halunnut mainita ne tahot, joiden palveluja olen itse käyttänyt ja joihin olen ollut erittäin tyytyväinen. Kiitos Tarja, Juha ja Eezy!

A red (and angry) bird stands out from the crowd

Peter Vesterbacka, Mighty Eagle at Rovio Entertainment Ltd. shared his thoughts on branding at Thought Leader’s Talk event at Startup Sauna on Dec 17th. Having recently celebrated the 5th bird’s day (hatched out Dec 11th 2009) Angry birds is probably the fastest growing consumer brand ever with 2,5 billion downloaded games. They are proud to continue the success of other cool, red brands like Coca-Cola and Santa Claus.

Birds

The Angry Birds Story started in game business where the challenge is to differentiate in the abundance of game offering. Peter’s advice is to do things differently. Difference can be in small details like red color that stands out. Creating impression with the brand is equally important. Angry Birds provokes a question on why the birds are angry. This leads to a compact answer that is a story in itself: because the pigs stole their eggs.

Staying focused is essential for the Angry Birds brand. Rovio has two key things: the fans and the brand. (Yes, just two is enough for them. Was I the only one waiting to hear about the third key thing because we are taught to hear three things, not just two?)

When the brand has been established, it also has to be leveraged. When launching Angry Birds animations Rovio leveraged their existing stronghold: the games that people had downloaded to their digital devices. By updating the game software to include a “View” button they had a ready-made distribution network in use.

Another example on leveraging the brand was Angry Binds branded soft drinks that create habits: drinking reminds of playing and the game reminds of the drink. In China Rovio had leveraged local Moon Festival by creating seasonal Angry Birds game around the theme and selling Angry Birds branded moon cakes. People around the world learned about the Moon Festival through the game and Rovio had again managed to do things differently by bringing a Chinese event to Europe rather than just taking a game to China.

There was a question from the audience on Rovio’s corporate social responsibility (CSR) activities. Peter regarded CSR as an integral part of making good business. Consumers make choices based on how the brands bear their responsibility. Making good business as part of everyday business is eventually much more sustainable than glued on top charity that does not match with company’s other values. 

I asked about protecting the brand. As the value of Angry Birds brand increases, how do they keep up the exploring spirit and prevent from becoming overly protective. Peter’s answer was beautiful as it was so focused: creating great experiences for the fans makes the brand stronger. Stay focused and you will always know what to do.

Kaunokirjoitukselle on vielä käyttöä

Translation: starting fall 2016 Finnish schools will no more teach handwriting to children. Only lettering will be taught. I’m happy that I went to school in the times when handwriting was still valued and taught.

Mielipide kaunokirjoituksen puolesta

Linkki aiheesta kertovaan artikkeliin Helsingin Sanomissa: “Käsialan opettelu loppuu kouluissa. Jatkossa lapsille opetetaan entistä varhemmin konekirjoitusta.”

Reflections of virtual reality on the real world at Slush 2014

Hilmar Veigar Petursson (CCP Games) was the first presenter for the Games track on Slush Black Stage today. He discussed how virtual reality will change gaming and much more. To start with he set an ambitious target to create virtual words that are more meaningful than life. He made a statement on games being more about emotions than about digital constructions and backed his claim with a slide full of different emotions and feelings that people have reported during gaming. Veigar also provided evidence on virtual reality having reflections in the real world:

 • the value of virtual reality items (destroyed) in a game can be measured in real currency
 • in the gamer communities the successful players are more important than the game developers
 • people are inspired to change their looks to resemble a character or avatar in a game
 • many couples originally met in a game

Olli Sinerma (Mindfield Games) took a technical viewpoint to virtual reality. His target setting was to develop a world that you can go in. Today graphics are no more an issue but the challenge is to manage simulator sickness that arises when the virtual reality projected to the eyes does not match the reality that the body is feeling.

Olli emphasized the importance of the feeling of presence and freedom in virtual reality games. All objects that are visible in the game should be possible to touch, move and operate as in real life. He used an example of throwing a basket ball in a virtual room. It is equally important that the virtual reality sounds real as it is that it looks real. A virtual basket ball needs to make different sound depending on what material it hits and from which height it is dropped.

After listening to the presentations, I spotted a game company’s stand where the rollup had a picture of a fox jumping in the forest. Under the roll-up they had brought some autumn leaves. This was my favorite marketing trick at the show today. Very simple, cost nothing and made a true difference by generating an association.

stand_at_slush_2014

Inspiroivia ajatuksia & visioita teollisesta internetistä

Translation: I’m writing about an Internet of Things seminar. The presentations were in Finnish and thus the post is also in Finnish language.

Osallistuin lauantaina 8.11. konsulttiyritys Midagonin järjestämään Internet of Things -seminaaripäivään Naantalin Herrankukkarossa. Seminaarissa ajatuksiaan ja kokemuksiaan Internet of Things:istä jakoivat Petri Malmelin Midagonista, Kari Komulainen Tekesiltä, Tuomas Syrjänen Futuricelta ja Taneli Tikka Tiedolta.

Kari ja Petri kertoivat jokaisen elämää koskettavista IoT-ratkaisuista. Enevo on kehittänyt Tekesin tukemana ratkaisun optimoituun jätteiden keräykseen. Jäteastioiden täyttöastetta tarkkaillaan kanteen kiinnitettyjen sensoreiden avulla. Kerättyä tietoa käytetään hyväksi jäteautojen reittien optimointiin jätteiden keräystarpeen mukaan.

Petri kertoi TALO2020– hankkeestaan, jossa hän rakennuttaa vuoden 2020 EU:n energiamääräykset täyttävää omakotitaloa perheelleen. Talossa pyritään minimoimaan lämpöhäviöt ja sensoreilla seurataan rakenteiden kosteuden pysymistä turvallisella tasolla. Petri visioi myös mahdollisuuksia ladata sähköautoa talon keräämällä aurinkoenergialla. Latauksessa olevia sähköautoja voitaisiin käyttää sähköverkon vakauttamiseen kompensoimalla hetkellisiä kuormitustilanteita ottamalla akuista virtaa takaisin verkkoon.

Tuomas kuvasi IoT:n tuomaa muutosta yrityksissä neljällä tasolla:

 1. Asennetaan koneisiin ja laitteisiin sensoreita, joilla kerätään mittaustietoa
 2. Kerättyä tietoa käytetään toiminnan tehostamiseen ja/tai parantamiseen
 3. Muutetaan yrityksen toimintaa kerätyn informaation avulla
 4. Muutetaan yrityksen arvolupausta

Esimerkkinä arvolupauksen muutoksesta Tuomas mainitsi siirtymisen koneen myymisestä koneen tuottaman palvelun myymiseen. Esimerkiksi on GE auttanut Alitaliaa säästämään lentokoneiden polttoainekustannuksia lentokoneisiin asennettujen sensoreiden keräämän tiedon avulla. Loppuasiakkaan liiketoiminnan kannalta oleellisen tiedon kerääminen haastaa toimittajat luopumaan kanavamyynnistä ja pyrkimään mahdollisimman lähelle loppuasiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä.

Taneli mallinsi IoT-innovaatioiden kehittämisen ajatusmaailmaa kolmen horisontin avulla:

 • Ensimmäisessä horisontissa parannellaan olemassa olevia tuotteita ja ratkaisuja keskittyen asiakkailta tulevien tarjouspyyntöihin vastaamiseen operatiivinen tehokkuus maksimoiden. Sekä ongelma että ratkaisu ovat tiedossa ja liiketoiminnan kasvu on inkrementaalista.
 • Toisen horisontin ongelmat ovat tiedossa ja niihin etsitään toistaiseksi tuntematonta ratkaisua agile-menetelmillä. Tuotetta tai ratkaisua rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa luottamuksellisessa työilmapiirissä.
 • Kolmannessa horisontissa sekä ongelma että ratkaisu ovat tuntemattomia. Tässä horisontissa käytetään lean-menetelmiä: aloitetaan päättämällä mitä halutaan oppia, seuraavaksi määritellään, miten oppimista mitataan ja päätetään, mitä rakennetaan. Sitten sama polku kuljetaan käänteisessä järjestyksessä: rakennetaan, mitataan ja opitaan. Ja uudestaan, määritellään, mitä halutaan oppia.

Kolmannen horisontin menetelmillä on mahdollisuus luoda aidosti disruptiivisia innovaatioita, jotka haastavat kahdessa edellisessä horisontissa aikaansaadut tuotteet ja ratkaisut. Taneli haastoi tilaisuuden osallistujat keskittymään säästämisen ja tehostamisen sijaan uusien innovaatioiden kehittämiseen. Horisontteja tulisi yrityksissä tarkastella riskiportfolion tai hankekorin näkökulmasta. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että tulevaisuuden rakentamiseen investoidaan riittävän pitkäjänteisesti. Uutta kehitysprojektia ei vielä läpi kahden kuukauden budjetilla.

Horisontti Herrankukkaron rannassa

Keskustelu aiheen ympäriltä jatkui Herrankukkaron maagisessa kallion kainaloon rakennetussa savusaunassa ja kylpypaljuissa sekä isäntä Pentti-Oskari Kankaan tarjoamalla maukkaalla illallisella. Osallistujien joukosta syntyi idea vielä neljännestä horisontista, jossa ratkaisu on valmiina mutta ongelma puuttuu. Näin pitkälle kuitenkaan tuskin kannattaa pyrkiä vaan pysäyttää seilaaminen suosiolla kolmannen horisontin kohdalle. 🙂

Lämpimät kiitokset Herrankukkarolle, esiintyjille ja Midagonille mainiosta tilaisuudesta!

Did volunteers build Stonehenge?

Last week I had an opportunity to visit Stonehenge. Surprisingly, it is only a two hour bus drive from London Victoria station. Multiple tourist service providers offer half a day trips from Victoria to Stonehenge and back.

Walking around the monument and listening to the audio guide I was wondering if volunteers built Stonehenge. There was no mention of slaves being used for the construction work. But how the workers were motivated? How was the motivational speech at the Project Stonehenge kickoff? “Friends, let’s put up a giant stone ring for future generations to come to wonder and admire! You’ll carry and shape the stones and I’ll tell you how to mount them.”

Stonehenge

Way or another they managed this project and there the stones still are, the admiring visitors walking around in a large circle around the monument. It’s only a two hour drive from London Victoria. Strongly recommended, if you have a chance to visit!

Artistic experiments with an empty head

Some years back I went to an art course By Riikka Mäkikoskela. Two lessons that have stick in my mind were are ones that started not from innovation or inspiration but from an empty head in front of an empty canvas.

In the first one we were asked to use charcoal to color the paper all black. When this was done, we started wiping out the blackness with cloth and an eraser. I remember throwing a piece of shammy leather against the paper. Dropping off the leather left a shape of a rose on the black paper.

For the other exercise we were requested to bring a soft pillow with us. This was not for sleeping against the table but for crumbling the pillow into an arbitrary shape and making pencil drawings of the shadows on the pillow. Something like finding imaginary characters from clouds in the sky except for that the pillow was stabile compared to continuously re-shaping clouds.

Initially these seem to be invalid approaches for any serious business where analytic thinking and reasoning are the driving forces. On the other hand, many great inventions have been born by accident. When the results are not matching with the expectations, the expectations should be moved aside for a moment to openly think what the results could be used for.

Open mind