Inspiroivia ajatuksia & visioita teollisesta internetistä

Translation: I’m writing about an Internet of Things seminar. The presentations were in Finnish and thus the post is also in Finnish language.

Osallistuin lauantaina 8.11. konsulttiyritys Midagonin järjestämään Internet of Things -seminaaripäivään Naantalin Herrankukkarossa. Seminaarissa ajatuksiaan ja kokemuksiaan Internet of Things:istä jakoivat Petri Malmelin Midagonista, Kari Komulainen Tekesiltä, Tuomas Syrjänen Futuricelta ja Taneli Tikka Tiedolta.

Kari ja Petri kertoivat jokaisen elämää koskettavista IoT-ratkaisuista. Enevo on kehittänyt Tekesin tukemana ratkaisun optimoituun jätteiden keräykseen. Jäteastioiden täyttöastetta tarkkaillaan kanteen kiinnitettyjen sensoreiden avulla. Kerättyä tietoa käytetään hyväksi jäteautojen reittien optimointiin jätteiden keräystarpeen mukaan.

Petri kertoi TALO2020– hankkeestaan, jossa hän rakennuttaa vuoden 2020 EU:n energiamääräykset täyttävää omakotitaloa perheelleen. Talossa pyritään minimoimaan lämpöhäviöt ja sensoreilla seurataan rakenteiden kosteuden pysymistä turvallisella tasolla. Petri visioi myös mahdollisuuksia ladata sähköautoa talon keräämällä aurinkoenergialla. Latauksessa olevia sähköautoja voitaisiin käyttää sähköverkon vakauttamiseen kompensoimalla hetkellisiä kuormitustilanteita ottamalla akuista virtaa takaisin verkkoon.

Tuomas kuvasi IoT:n tuomaa muutosta yrityksissä neljällä tasolla:

 1. Asennetaan koneisiin ja laitteisiin sensoreita, joilla kerätään mittaustietoa
 2. Kerättyä tietoa käytetään toiminnan tehostamiseen ja/tai parantamiseen
 3. Muutetaan yrityksen toimintaa kerätyn informaation avulla
 4. Muutetaan yrityksen arvolupausta

Esimerkkinä arvolupauksen muutoksesta Tuomas mainitsi siirtymisen koneen myymisestä koneen tuottaman palvelun myymiseen. Esimerkiksi on GE auttanut Alitaliaa säästämään lentokoneiden polttoainekustannuksia lentokoneisiin asennettujen sensoreiden keräämän tiedon avulla. Loppuasiakkaan liiketoiminnan kannalta oleellisen tiedon kerääminen haastaa toimittajat luopumaan kanavamyynnistä ja pyrkimään mahdollisimman lähelle loppuasiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä.

Taneli mallinsi IoT-innovaatioiden kehittämisen ajatusmaailmaa kolmen horisontin avulla:

 • Ensimmäisessä horisontissa parannellaan olemassa olevia tuotteita ja ratkaisuja keskittyen asiakkailta tulevien tarjouspyyntöihin vastaamiseen operatiivinen tehokkuus maksimoiden. Sekä ongelma että ratkaisu ovat tiedossa ja liiketoiminnan kasvu on inkrementaalista.
 • Toisen horisontin ongelmat ovat tiedossa ja niihin etsitään toistaiseksi tuntematonta ratkaisua agile-menetelmillä. Tuotetta tai ratkaisua rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa luottamuksellisessa työilmapiirissä.
 • Kolmannessa horisontissa sekä ongelma että ratkaisu ovat tuntemattomia. Tässä horisontissa käytetään lean-menetelmiä: aloitetaan päättämällä mitä halutaan oppia, seuraavaksi määritellään, miten oppimista mitataan ja päätetään, mitä rakennetaan. Sitten sama polku kuljetaan käänteisessä järjestyksessä: rakennetaan, mitataan ja opitaan. Ja uudestaan, määritellään, mitä halutaan oppia.

Kolmannen horisontin menetelmillä on mahdollisuus luoda aidosti disruptiivisia innovaatioita, jotka haastavat kahdessa edellisessä horisontissa aikaansaadut tuotteet ja ratkaisut. Taneli haastoi tilaisuuden osallistujat keskittymään säästämisen ja tehostamisen sijaan uusien innovaatioiden kehittämiseen. Horisontteja tulisi yrityksissä tarkastella riskiportfolion tai hankekorin näkökulmasta. Tällä tavalla voidaan varmistaa, että tulevaisuuden rakentamiseen investoidaan riittävän pitkäjänteisesti. Uutta kehitysprojektia ei vielä läpi kahden kuukauden budjetilla.

Horisontti Herrankukkaron rannassa

Keskustelu aiheen ympäriltä jatkui Herrankukkaron maagisessa kallion kainaloon rakennetussa savusaunassa ja kylpypaljuissa sekä isäntä Pentti-Oskari Kankaan tarjoamalla maukkaalla illallisella. Osallistujien joukosta syntyi idea vielä neljännestä horisontista, jossa ratkaisu on valmiina mutta ongelma puuttuu. Näin pitkälle kuitenkaan tuskin kannattaa pyrkiä vaan pysäyttää seilaaminen suosiolla kolmannen horisontin kohdalle. 🙂

Lämpimät kiitokset Herrankukkarolle, esiintyjille ja Midagonille mainiosta tilaisuudesta!

2 thoughts on “Inspiroivia ajatuksia & visioita teollisesta internetistä

 1. Petri Malmelin

  Taneli Tikka ja Tuomas Syrjänen puhuivat vahvaa, energistä viestiä, joiden sisällön toivoisi olevan suomalaisten yritysten johtotiimien keskustelun ytimessä.
  Asioiden ja esineiden internet on yrityksen toimintamallin revoluutio. Evoluutio ei riitä. IoT ei myöskään ole ‘uuden teknologian’ käytöönotto – se polku ei pitkälle vie.
  Yrityksen tulee muuttua tai edessä on kuihtuminen. Sillä joku muu tulee ja muuttaa pelin luonteen (tyhmästä) tuotteesta helpoksi, älykkääksi ja haluttavaksi palveluksi.
  Tanelin havainto siitä, että Ruotsissa puhutaan teollisesta internetistä jo eri kielikuvilla kuin Suomessa, oli myöskin ajatuksia herättävä. Tanelin havainnon mukaan Naapurin bisneskollegat puhuvat meitä selkeämmin uudesta liiketoiminnasta ja uusista liiketoimintamalleista.
  Yrityksissä tarivataan nyt rohkeita muutoksen agentteja, jotka ymmärtävät digitalisaation vaativa oman yrityksen ajatusmallien radiaaklia muuttamista. Nyt tai ei koskaan.

Comments are closed.